Contact

A: Admiraal de Ruyterweg 8 A
    3031 AB Rotterdam
T:  010 414 07 06
E:
mail@vrolijkenzofysio.nl
E: Hans@vrolijkenzofysio.nl
E: Ingrid@vrolijkenzofysio.nl
E:
lieke@vrolijkenzofysio.nl
Eclaire@vrolijkenzofysio.nl


kvk: 51562154

Openingstijden

Maandag        8.00-18.30uur
Dinsdag          6.45-20.00uur
Woensdag      6.45-17.30uur
Donderdag     8.00-18.30uur
Vrijdag            6.45-17.30uur

Bonden

Lid van KNGF

Lid van NVMT

BIG geregistreerd

Hans Vrolijk
79035417204

Ingrid Vrolijk
29033635504

Lieke Otten
69925806004

Claire Schouten
09924719104

 

Nieuws

                                                                   


Nieuws

Onze collega Claire Schouten zal per 1 februari niet meer bij ons in de praktijk werkzaam zijn.
Claire heeft recentelijk haar PABO diploma behaald en heeft een baan aangeboden gekregen in het speciaal onderwijs. 
Veel succes Claire in je nieuwe carriere !

Wij heten onze nieuwe collega Matthieu den Hoedt welkom!
Matthieu zal op woensdag en donderdagmiddag aanwezig zijn.

Binnenkort zult u meer over Matthieu kunnen lezen op onze nieuwe website.
 

In deze balk vindt u de laatste nieuwsfeiten of mededelingen over de praktijk.

MEDEDELING AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK

I.v.m. vakantie is de poraktijk de komende week op maandag en vrijdag gesloten !
Dinsdag 31 januari is de praktijk de gehele dag geopend vanaf 8:00u.
Woensdag 1 februari zal de praktijk vanaf 14:00u geopend zijn.
Donderdag 2 februari zal de praktijk vanaf 13:00u geopend zijn.

Onze collega Matthieu den Hoedt zal op deze dagen aanwezig zijn.

Hans en Ingrid zijn vanaf 6 februari weer aanwezig.

Collega Lieke Otten is er weer vanaf woensdag 15 februari.

______________________________________________________________________________________________________


VACATURE FYSIO- MANUEELTHERAPEUT

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste, nieuwe collega om ons team te komen versterken.
Voor de volledige vacature kijkt u op LinkedIn of op onze Facebook pagina! Hierhebikpijn.nl


 

Praktijk gesloten ?

Als onze praktijk om wat voor reden ook gesloten is, dan zijn wij altijd telefonisch bereikbaar, of kunt u een
boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.

U kunt zich ook aanmelden via deze website via de icoon 'Hierhebikpijn'.

Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.


Aanmelden ?

U kunt zich telefonisch aanmelden of loopt u gerust bij ons binnen !

 

Vragenlijsten

Onder de menubalk Home / Vragenlijsten  kunt u, afhankelijk van uw klacht, een vragenlijst invullen welke bijdraagt aan een beter inzicht in uw klachtenbeeld. Wij stellen het op prijs als u bereid bent deze vragen bij aanmelding, of na uw eerste afspraak te doorlopen.
Bij voorbaat dank !

______________________________________________________________________________________________________
 

GOED NIEUWS VOOR EX BORSTKANKERPATIËNTEN
 

Gratis verwijdering tatoeagepuntjes van ex-borstkankerpatiënten: ‘Het gaat om de dagelijkse confrontatie’

Ben je genezen van borstkanker, herinneren tatoeagepuntjes in je decolleté je nog dagelijks aan de bestraling?
Gelukkig zijn deze ‘brandmerken’ weg te poetsen, gratis!

Neem contact op met Paul Heerkens, läserpraktijk Breda.

Läsertherapeut Paul Heerkens verwijdert tatoeages bij mensen, die spijt hebben van hun lichaamsversiering, maar ook oud-borstkankerpatiënten behoren tot zijn klantenkring.
Hij kan de laatste hinderlijke getuigen van de ziekte weghalen; de tijdens het behandeltraject getatoeëerde puntjes op de huid gezet, om met precisie te kunnen bestralen, middels l
äserbehandeling.

Kijk op 'links' op onze website voor een verwijzing naar zijn website.

_____________________________________________________________________________________________________________

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK of LINKEDIN

 

 

 

 

 

Facebook

Algemeen

Informatie Fysio- en Manueletherapie praktijk
 

Tarieven
 

Zitting fysiotherapie

€ 38,00

Zitting manuele therapie

€ 47,50

 

 

Screening

€ 15,00

Intake en onderzoek na screening

€ 47,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 45,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 50,00

Toeslag voor uitbehandeling

€ 15,00

Inrichtingstoeslag

€ 15.00

Niet nagekomen afspraak Indien 24 uur van te voren niet wordt afgebeld, wordt de behandeling in rekening gebracht! Wij hebben immers tijd voor u gereserveerd.

100%

Medische verslaglegging aan bedrijfsarts, verzekeringsarts ( vlgs. tarief advies NzA )

€ 91,78


Aanmelden gaat eenvoudig

Wat heeft u nodig ?
1 - Verwijzing van de huisarts of specialist of via directe-toegang-fysiotherapie.
2 - Een ziektekostenverzekering en/of een zogenaamde aanvullende verzekering.
3 - Uw identiteitsbewijs ( paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument ).


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Geen verwijzing nodig
Sinds januari 2007 is het mogelijk om zonder een verwijsbrief bij de fysiotherapeut langs te gaan.
De therapeut zal u screenen, wat inhoudt dat hij/zij kijkt of u daadwerkelijk een fysiotherapeutische
behandeling nodig heeft. Mocht dit het geval zijn, dan zal de therapeut u verder behandelen (of een collega).
Blijkt u bij een ander specialisme beter thuis te zijn, dan zal de therapeut u doorsturen.
Ondanks dat u niet meer langs de huisarts hoeft voor een verwijsbrief, blijft hij de centrale rol spelen in de
coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft
dat u dit niet wenst.

De vraag die bij u kan rijzen: vergoed mijn verzekeraar de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie?
Wij hebben contracten met alle verzekeringsmaatschappijen en nagenoeg elke maatschappij geeft
een vergoeding DTF. Echter, uitzonderingen bevestigen de regel, dus vraag het voor de zekerheid
aan uw behandelend therapeut of zoek het na in uw polisvoorwaarden.

Komt u met verwijsbrief bij ons op de praktijk, dan vervalt de screening.
Na de controle van administratieve gegevens (neem ook altijd uw verzekeringspasje en uw identiteitsbewijs
mee, dit voorkomt onnodige vertragingen in betalingen), gaat de therapeut starten met het onderzoek.
Na dit onderzoek zal de therapeut samen met u een behandelplan opstellen, om inzicht te krijgen in de duur
en aard van uw behandeling.

U staat echter centraal in onze aanpak en samen met de therapeut gaat u op het gestelde doel af.
In dit traject verwachten wij echter ook wat van u. Uiteindelijk bent u zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt
in bovengenoemd proces. Wij willen graag dat u, indien noodzakelijk, actief aan de behandeling deelneemt.
Van te voren en tijdens het behandelverloop kijken wij dan of wij samen met u op één lijn zitten voor wat betreft
de doelstellingen van het programma.

Wij streven ernaar u een afspraak te geven binnen 5 werkdagen.
Het kan echter zo zijn dat dit proces onmogelijk wordt als u specifiek bij een van onze collega's een afspraak wenst.
Maar in goed overleg komen we altijd tot een tevreden resultaat ! 
 

Vergoedingen

Met alle zorgverzekeraars heeft de praktijk een zorgverlenerscontract afgesloten.
De door u afgesloten aanvullende verzekering bepaalt of, en in hoeverre u fysiotherapie vergoed krijgt.

Per 1/1/2012 is een wettelijk verplicht eigen risico, zie
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/compensatie-eigen-risico, binnen de basisverzekering van
€ 385,- per jaar per verzekerde vanaf 18 jaar ingevoerd.
Dit is door de overheid bepaald.
Voor een behandeling bij ons, is dat alleen van belang in geval van chronische behandeling.
Vanaf de 21ste behandeling komt deze voorziening uit de basisverzekering.
Indien er sprake is van een chronische indicatie en dus een chronische behandeling Fysiotherapie,
dan zullen wij u hierover altijd verder informeren. Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar zit in de basisverzekering
en wordt altijd geheel vergoed. 

 

Uitleg vergoeding Fysiotherapie door uw zorgeverzekeraar
 

Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar 

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Behandeling

Vergoeding

Fysiotherapie (bij een niet-chronische aandoening)

Geen vergoeding vanuit uw basisverzekering.

U kunt hiervoor wel de vergoeding uit uw aanvullende verzekering gebruiken.

Fysiotherapie bij een chronische aandoening

Vergoeding vanaf de 21e behandeling,per aandoening, uit uw basisverzekering.

Voor de eerste 20 behandelingen kunt u de vergoeding uit uw aanvullende verzekering gebruiken.


Vergoeding fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering

Met uw aanvullende verzekering krijgt u jaarlijks een budget voor beweegzorg. Dit budget kunt u onder andere gebruiken voor fysiotherapie. Uw behandelingen worden vergoed totdat u het maximum van uw budget hebt bereikt.

 

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar 

Kinderen tot 18 jaar krijgen vanuit de basisverzekering een vergoeding voor fysiotherapie

 

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Behandeling

Vergoeding

Fysiotherapie bij een niet-chronische aandoening

Maximaal 18 behandelingen per aandoening, per kalenderjaar.

Fysiotherapie bij een chronische aandoening

Alle behandelingen (het aantal behandelingen is bij sommige chronische aandoeningen beperkt).